Daniel Chiu Suarez

Daniel Chiu Suarez

My research analyzes the politics and institutionalization of “ecosystem services” concepts in global environmental governance. Why has nature’s dollar sign gained such widespread currency among conservation practitioners? What is at stake in re-representing biodiversity in this manner? And what are the implications of this framework for environmental policy, environmental sciences, and environmentalism? I use mixed ethnographic methods to pursue the spread and uptake of this idea through transnational policy networks and across different sites, scales, and institutional contexts of governance.

Departmental homepage

Publications:<h/3>

Suarez, D.C. and Corson, C. (2013). Seizing Center Stage: Ecosystem Services, Live, at the Convention on Biological Diversity! Human Geography 6(1), 64-79.”

Vi plejer at planlægge på grundlag af data fra det foregående år, men der er simpelthen dysfunktion piller ikke flere værdier at regne med på grund af pandemien. I marts-april 2020 solgte vi dobbelt eller tre gange så mange lægemidler som normalt. Derefter faldt efterspørgslen kraftigt, og lagrene blev overfyldte. I efteråret steg efterspørgslen igen kraftigt… Nu mangler vi personale: I Ulm, hvor vi producerer det meste af produktet, er arbejdsløsheden kun 2 %.”